Privacy verklaring

The Bell heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de informatie op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is. The Bell aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van (het ontbreken van) de toegang tot de informatie en het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook. The Bell geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd geen enkele garantie. The Bell behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

Overigens behoudt The Bell zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor. Op het gebruik van (informatie afkomstig van) deze website is Nederlands recht van toepassing.